تلاشی مخلصانه..1

درخواست حذف این مطلب


بسم الله الرحمن الرحیم

#جبهه_اقدام

#هر_چه_بگندد_نمکش_میزنند...

تلاشی مخلصانه...!!!

داستان تلاش چند طلبه جوان...

#قسمت_اول

چند روزی بود که ذهنم به مطالب جبهه اقدام مشغول بود، حکم حضرت آقا و استدلالات عقلی و شرعی بر چرایی عدم استفاده از تلگرام و خیلی مطالب دیگه...

مدت زیادی با خودم فکر می و کلنجار می رفتم، که چه باید م.

-اگه واقعا اشکال داره پس چرااا!!! اینهمه نهاد مذهبی و ولایی تو تلگرام هستند؛ خصوصا حوزه های علمیه که باید الگو باشند برای مردم!!!

-آیا باید ت باشم یا اینکه به أنچه یقین عمل و اقدام کنم...

بالا ه تصمیم به اقدام و عمل گرفتم...

از صحبت تو دورهمی های دوستانه مون، تا جمع رفقا تو کلاسامون شروع ...

گرچه بسیار مفید بود اما نتیجه چندانی نمیگرفتم. البته تعداد زیادی را توانسته بودم قانع کنم.

اما برای من کافی نبود....

ادامه مطلب